Søk etter tilsette


PPT

Tilsette i avdelinga PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
leiar 56 57 51 45 932 61 493
Ingrid Kristin Askvik
PPT 994 71 196
logoped 56 57 52 33 909 63 617
56 57 53 93
56 57 53 92 472 73 551
56 57 51 04
984 35 940
56 57 53 92
PPT 916 26 301
PPT
logoped 56 57 52 36 476 17 240
56 57 51 77
PPT 56 57 51 04 909 94 886
PPT 56 57 52 08 906 71 495
56 57 53 28
psykolog 56 57 51 83 900 29 548
56 57 51 04
56 57 52 34
konsulent 56 57 52 32