Søk etter tilsette


PPT

Tilsette i avdelinga PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar 56 57 51 45 932 61 493
Ingrid Kristin Askvik
logoped 56 57 51 77 462 27 809
spesialpedagog 480 01 389
logoped 56 57 52 33 909 63 617
spesialpedagog 997 87 800
fagleiar 56 57 52 38 984 35 940
spesialpedagog 908 37 652
spesialpedagog 56 57 53 92 412 93 334
rådgjevar 916 26 301
logoped 982 34 469
spesialpedagog 468 28 438
logoped 56 57 52 36
spesialpedagog 967 27 907
spesialpedagog 909 94 886
spesialpedagog 948 06 525
spesialpedagog 56 57 52 08 906 71 495
logoped 948 09 190
psykolog 56 57 52 37 958 31 523
fagleiar 56 57 51 83 900 29 548
logoped 948 13 970
spesialpedagog 56 57 51 19 477 14 590
logoped 56 57 53 28 977 03 566
konsulent 56 57 52 32