Søk etter tilsette


PPT

Tilsette i avdelinga PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar 56 57 51 45 932 61 493
Ingrid Kristin Askvik
spesialpedagog 994 71 196
logoped 56 57 52 33 909 63 617
psykolog 56 57 53 93
spesialpedagog 56 57 51 04 997 87 800
fagleiar 56 57 52 38 984 35 940
logoped 56 57 51 04 454 64 444
spesialpedagog 56 57 51 77
spesialpedagog 56 57 53 92
rådgjevar 916 26 301
spesialpedagog 917 70 433
logoped 56 57 52 36 476 17 240
spesialpedagog 967 27 907
spesialpedagog 56 57 51 04 909 94 886
spesialpedagog 56 57 52 08 906 71 495
psykolog 56 57 52 37
fagleiar 56 57 51 83 900 29 548
logoped 56 57 51 04 906 40 724
spesialpedagog 477 14 590
logoped 56 57 52 34
logoped 56 57 53 28
konsulent 56 57 52 32