Vaksenopplæring

Kven kan nytta tilboda frå Os vaksenopplæring?

Du må vera over 16 år og ha behov for grunnskuleopplæring og / eller norskopplæring
 

Kva kan vi tilby?

  • Grunnskule- og spesialundervisning for vaksne
  • Norskopplæring for vaksne innvandrarar.


Aktuelle skjema:

 

Meir informasjon

Os vaksenopplæring si nettside

Kontakt

Os Vaksenopplæring Holtbrekka 7
5202 Os
Telefon: 56 57 52 95
Are Lygre Sæverudsø
rektor
Telefon: 56 57 52 94
Mobil: 971 81 620