NAV Os: Sosiale tenester og flyktningtenester

Vi kan kontaktast alle dagar på telefon 55 55 33 33 eller på www.nav.no/skrivtiloss (DITT NAV).
Måndag, onsdag og fredag mellom klokka 11 og 14 kan du komme innom, utan å avtale time først.

Du kan finne svar på det meste på nav.no.

Endringar ved alle NAV-kontor frå 3. april 2017

Frå 3. april 2017 skal NAV-kontoret ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Les meir om endringane her. 

Tenester og tilbod

Her finn du søknad etter lov om sosiale tenester i NAV

Opningstid

Publikumsmottaket ved NAV Os er ope mellom klokka10.00 og 14.30 alle dagar utanom tysdag. Du kan òg avtale time utanom opningstida.

NYE TIDER FRÅ 03.04.2017
"drop-in" måndag, onsdag og fredag mellom klokka 11 og 14. Du kan avtale time alle dagar mellom klokka 10 og 14.

Kontakt

NAV Os
NAV Os
Besøksadresse: Brugata 36/Post: Pb 124, 5202 Os
Telefon: 55 55 33 33