NAV Os: Sosiale tenester og flyktningtenester

Vi kan kontaktast alle dagar på telefon 55 55 33 33 eller på www.nav.no/skrivtiloss (DITT NAV).
Måndag, onsdag og fredag mellom klokka 11 og 14 kan du komme innom, utan å avtale time først.

Du kan finne svar på det meste på nav.no.

Du kan også chatte med oss, og til dømes få råd om økonomi og gjeld.

Endringar ved alle NAV-kontor frå 3. april 2017

Frå 3. april 2017 skal NAV-kontoret ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Les meir om endringane her. 

Tenester og tilbod

Her finn du søknad etter lov om sosiale tenester i NAV

Opningstid

NYE TIDER FRÅ 03.04.2017
"drop-in" måndag, onsdag og fredag mellom klokka 11 og 14. Du kan avtale time alle dagar mellom klokka 10 og 14.

Kontakt

NAV Os
NAV Os
Besøksadresse: Brugata 36/Post: Pb 124, 5202 Os
Telefon: 55 55 33 33