NAV Os: Sosiale tenester og flyktningtenester

Besøk oss i Brugata i opningstida for generelle spørsmål eller avtal tid med ein rådgjevar.

Du kan finne svar på det meste på nav.no.

Tenester og tilbod

Opningstid

Publikumsmottaket ved NAV Os er ope mellom klokka10.00 og 14.30 alle dagar utanom tysdag. Du kan òg avtale time utanom opningstida.

Kontakt

NAV Os
NAV Os
Besøksadresse: Brugata 36/Post: Pb 124, 5202 Os
Telefon: 55 55 33 33