Søk om bustønad, startlån og bustadtilskot

Dersom du ikkje får vanleg bustadlån eller har vanskar med å bli buande i bustaden din, kan du søke om låne- og støtteordningar.

Os kommune ved NAV innvilger startlån og bustadtilskot på vegne av Husbanken. Tilskota blir vidareformidla innanfor Husbanken sitt regelverk.

Dersom du ikkje får vanleg bustadlån eller har vanskar med å bli buande i bustaden din, kan du søke om låne- og støtteordningar.

Os kommune ved NAV innvilger startlån og bustadtilskot på vegne av Husbanken. Tilskota blir vidareformidla innanfor Husbanken sitt regelverk.

Kontakt

Kamilla Lyssand
Kamilla Lyssand
Sakshandsamar
Telefon: 53 04 04 90
Monica Engelsen
konsulent
Telefon: 53 04 53 85