Avfallshandtering i Os kommune

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) driv avfallshandtering på vegner av Os kommune.

Sjå BIR sine nettsider for tømekalender, oversikt over gjenvinningsstasjonar og annan informasjon.

Pris

Renovasjonsprisen avheng av kor mange gonger i året BIR tømer restavfallet ditt. Les meir om det på nettsidene til BIR.

Dersom du reduserer avfallsmengda, går talet på tømingar ned. BIR gjev tilskot til tøybleier og innkjøp av kompostbinge.

Publisert av Ragnhild Stende Bjaadal. Sist endra 04.11.2016 08:20

Kontakt

BIR (Bergen interkommunale renovasjonsselskap)
BIR (Bergen interkommunale renovasjonsselskap)
$(TITTEL)
Telefon: 815 33 030