Avfallshandtering i Os kommune

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) driv avfallshandtering på vegner av Os kommune.

Sjå BIR sine nettsider for tømekalender, oversikt over gjenvinningsstasjonar og annan informasjon.

 

Pris

Renovasjonsprisen avheng av kor mange gonger i året BIR tømer restavfallet ditt. Les meir om det på nettsidene til BIR. Dersom du reduserer avfallsmengda, går talet på tømingar ned. BIR gjev tilskot til tøybleier og innkjøp av kompostbinge.

 

Avfallshandtering for fritidsbustad

Du kan lese om renovasjonsgebyr for hytte på BIR sine nettsider
Kontakt BIR for å bestille nøkkel.

Kontakt

BIR (Bergen interkommunale renovasjonsselskap)
BIR (Bergen interkommunale renovasjonsselskap)
$(TITTEL)
Telefon: 55 27 77 00