Publisert 14.12.2018

Grunna planlagt arbeid på ledningen i Hamnevegen (sør for krysset, nr 41 til 67) vert vatnet stengt måndag 17. desember frå kl 17 til arbeidet er ferdig. 

 

Råka abonnentar er varsla på sms.

 

Med venleg helsing Os kommune

Spørsmål rettast til: Prosjektleiar Anita Karlsen, tlf. 90010774

Publisert 10.12.2018

Alt tilgjengelig mannskap er ute og strør. Køyr varsomt og bruk broddar om du skal ut å gå.

Publisert 05.12.2018

Brotet er utbetra og vatnet er tilbake rundt kl. 22.30. Du kan trygt drikke og bruke vatnet

Dersom vatnet er misfarga, la det renne til det er klart.

 

 

Publisert 05.12.2018

Kokevarsel i Hamnevegen er oppheva.
05.12.2018.
Mvh Os kommune

 

Publisert 29.11.2018

Vegen vert stengt i Hamnevegen også neste veke, og vert etter planen opna for ferdsel i begge retningar fredag 7. desember.

Publisert 29.11.2018

VASSTENGING I HAMNEVEGEN MÅNDAG 3. DESEMBER KL 17.00
MED PÅFYLGJANDE KOKEVARSEL.

Publisert 23.11.2018

Kokevarsel opphevast for Hamnevegen.

Publisert 22.11.2018

Kokevarsel opphevast for Irisgaarden.

Fortsatt kokevarsel for Hamnevegen sør (frå krysset til sørsida)

Publisert 22.11.2018

Grunna arbeid på vassleidning i Hamnevegen vert vatnet stengt i dag kl. 10.30 til 15 eller til arbeidet er ferdig.

Dette gjeld frå krysset Hatvikvegen/Hamnevegen til enden av vassleidning i Hamnevegen.

Kokevarsel gjeld til ny beskjed vert gjett.

Med helsing Os kommune

 

 

Publisert 20.11.2018

Vatn er no attende i Hamnevegen. Råka abonnentar er varsla via telefonvarsling. Dei som ikkje har hatt vatn i Hamnevegen i dag, må koke vatnet før det brukast. Dette gjeld alt vatn til drikke, matlaging og tannpuss. Vi sender deg ny melding når kokevarsel vert oppheva!


Venleg helsing Os kommune