Publisert 02.02.2019
Kokevarsel 010219

Tekniske tenester i Os kommune har fått godkjente svar på vannprøver fra laboratoriet og har dermed oppheva kokeanbefalinga for Søre Øyane,Halhjem,Søre Neset og Kuvågen.

Dei som har fått kokeanbefaling kan no trygt bruke vatnet som normalt.

Med venleg helsing Os kommune

 

Publisert 01.02.2019
Kokevarsel 010219

Tekniske tenester i Os kommune har sendt ut ei anbefaling om å koke drikkevatnet i områda Halhjem, Søre Øyane, Kuvågen og Søre Neset frå klokka 10, fredag 1. februar 2019. 
Sjå merka område i kartet (trykk på kartet for større bilete).
Årsaka er ei hending under arbeid med vassleidningsnettet i natt.

Alt vatn til drikke, matlaging og tannpuss må kokast før inntak. Sjå kva Mattilsynet anbefalar at du gjer når du får varsel om å koke drikkevatnet. Vi beklagar ulempene, og jobbar så raskt vi kan for å løyse problemet.
Ny melding kjem når problemet er løyst.

Publisert 30.01.2019

Grunna arbeid på vassleidning, vil Stemmevegen bli stengt ved nr 5, frå torsdag den 31.01 kl 23:00 fram til fredag den 01.02 kl 06:00 eller til arbeidet er ferdig. Omkøyring  via Kuventræ eller Øyrsmoget. Vatnet blir i samme tidsrom stengt  i Olavegen.

Publisert 27.01.2019
Midtskogvegen

Vi har fått ein akutt vasslekkasje i Midtskogvegen ved nummer 10. Arbeid er satt igang for å utbedre skaden.

Vannvogn blir satt ut ved nummer 12.

Det er 12 abbonenter som er uten vatn.

Ikkje bruk vaskemaskin eller liknande i perioden vatnet er borte.

Ved spørsmål ta kontakt med teknisk vakt Os kommune 98 23 44 40.

Mvh  Teknisk Vakt Os Kommune

Publisert 09.01.2019

Grunna asfaltering vert Hamnevegen stengt frå nr 4 til nr 40 (nordsida av krysset) på torsdag 10. og fredag 11. januar.
 

Publisert 07.01.2019
Hjelle PS

Grunna arbeid på Hjelle pumpestasjon, kan det oppstå driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyninga i Hjellevegen, tirsdag den 08.januar, frå kl 09:00 til kl 15:00.

Publisert 03.01.2019
Hamnevegen nr

Det er planlagt asfaltering i Hamnevegen neste veke, nord om krysset frå nr 4 til nr. 40.

Publisert 31.12.2018

Grunna varsel om mykje vind og nedbør vert Søvikåsen stengd for all trafikk den 31.12.18 frå klokka 16.00.

Ny melding vert lagt ut når vegen er open for trafikk.

Publisert 19.12.2018

Grunna vedlikehald er Ole Bullsveg stengt for gjennomkøyring onsdag 19.12.18 klokka 09.00-11.00.

 

Publisert 18.12.2018

18. desember - Vasstenging og kokevarsel - Hamnevegen 40 og nausta