Publisert 23.08.2019

Grunna utbetring av akutt vassbrot i Askviknesområdet, vil vatnet bli stengt frå fredag den 23.august kl 14:00 og fram til arbeidet med utbetringa er ferdig.

 

Publisert 23.08.2019

Onsdag 21. august sendte vi ut kokevarsel til abonnentar som får vatn frå høgdebassenget på Bjørnen (området er markert på kartutsnittet).
Årsaken var at rutinemessige vassprøver viste indikasjonar på forureining. To ny prøver, tatt med 24 timars mellomrom, viser at det ikkje er forureining i vatnet. Kokevarselet er difor oppheva.

Alle berørte har fått melding om at kokevarselet er oppheva.

 

Publisert 14.08.2019

 

Frå torsdag 15. august blir gata Øyro frå hjørnet Nordisk rom/Apoteket til Torggata einvegskøyrd for å betre trafikkavviklinga på Osøyro.

Dette betyr at du kan køyre inn til Osøyro frå Byvegen-sida, men ikkje tilbake same veg.
Sjå skiltplan (PDF, 179 kB)

Publisert 18.07.2019

Vi har i dag 18.07 fått eit akutt vassbrot i Brothaugen, ved nr 10. Utbetring med graving i vegen starter kl 08:30. Det blir satt ut gul vasstank ved hus nr 11.

Publisert 11.07.2019

Torsdag den 11.07 klokka 20:30 fekk vi eit akutt vassbrudd i området St.hanshaugen, Stegen ,Midtskogvegen. Mange husstander er utan vatn. Arbeid med lokalisering er startet.

Oppdatert kl 08:00: Bruddet er  omtrent lokalisert og utbetring pågår. Vi  har etablert ei vasspost kor du kan hente ut vatn i krysset mellom Øyrsmoget-Midtskogvegen og Stegen. Vasspost er også etablert ved innkjøring til  Kolabakkane. 

Oppdatering kl 14:30: Grøften er åpen, men vi har ikkje funnet sjølve skaden endå. Vann og veg blir dessverre fortsatt stengt utover ettermiddagen.

 

Publisert 10.07.2019

Grunna arbeid, vil vatnet bli stengt i deler av Kuventræ området, torsdag den 11.juli frå kl 12:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 04.07.2019

Grunna utbetring av lekkasje i Midtbøvegen, vil det bli stengt vatn i områda Midtbøvegen, Bøvegen og Hatvikvegen, fredag den 05.juli frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig. Oppdatering kl 17:30: Uforutsette ting har gjort at arbeidet har tatt lenger tid enn antatt. Vatnet er venta å vere tilbake mellom kl 19:00 og 20:00.

 

Publisert 01.07.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Søvik og Grønskaret, onsdag den 03.juli, frå kl 09:00 til kl 13:00.

Publisert 01.07.2019

Grunna utbetring av lekkasje, vil det bli stengt vatn i avmerka område i Midtskogvegen og Kolabakkane, tirsdag den 02.juli, frå kl 10:00 til kl 17:00 , eller til arbeidet er ferdig. I samband med arbeidet vil vegen bli stengt for gjennomkjøring utenfor Midtskogvegen nummer 21, frå kl 08:00 samme dag. Grønn strek på bildet viser om lag kor vegen blir stengt..

Publisert 26.06.2019

Grunna utbetring av akutt vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Sollia i dag, onsdag den 26.06.2019 frå kl 14:00 og fram til arbeidet er ferdig.