Publisert 19.06.2019

Grunna testing kan det bli driftsforstyrrelser med trykkvariasjoner og misfarga vatn i områda  Bergstø, Søfteland  og Røykenes, torsdag den 20.juni frå kl 22:00 til kl 23:00.

Publisert 19.06.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i avmerka område i Lepsøyvegen, torsdag den 20.juni, frå kl 09:00 til kl 15:00.

 

Publisert 17.06.2019

Det vert stopp i vassforsyninga til deler av Kolabakkane og deler av Midtskogvegen tirsdag 18. juni frå kl. 09:00 til 17:00 (evt. til arbeida er ferdig). Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn. Tapp med kaldt vatn etterpå. Kontaktperson på Prosjektavdelinga er Lene J. Nordstrønen, tlf: 926 18 934 

Publisert 13.06.2019

FV160 Ulvenvegen v/Kloppamyra vert stengt fredag 14. juni kl. 22:00, til laurdag 15. juni kl. 22:00.

- Vegen vert stengt i 100meters lengde ved avkøyrsel Kloppamyra. Omkøyring om E39 Halhjemsvegen.

 

Buss og utrykningskjøretøy kan passere.

 

Det vert tilrettelagt med midlertidig avkøyrsel til SPAR-butikken, med tilkomst frå Ulven-sida.

 

Det er Os kommune som skal utføre arbeid med å heve vegen i krysset Kloppamyra.

 

Arbeidet vil medføre støy.

 

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Odd-Helge Henriksen, tlf: 905 77 430

Publisert 11.06.2019

Det vert stopp i vassforsyninga til deler av Kolabakkane onsdag 12. juni frå kl. 09:00 til 17:00 (ev. til arbeida er ferdig).

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn. Tapp med kaldt vatn etterpå. 

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Lene J. Nordstrønen tlf. 926 18 934

Publisert 11.06.2019

Grunna arbeid, fekk vi eit akutt vassleidningsbrot i Kolabakkane i dag 11.06 rundt kl 13:00. Vi jobber nå med å utbetre skaden.Når vatnet kjem tilbake, tapp med kaldt til det er klart.

Publisert 06.06.2019

Det er starta opp arbeid med bygging av parkeringsplass for pendlarar i Myrvollen.
Grunna arbeid med utkøyring av jord, vil det bli ein del maskinaktivitet i området i veke 23-24-25.

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38 

Publisert 06.06.2019

Vegen vert stengt ved Kolabakkane nr. 21, tysdag 11. juni frå kl. 08:00 til arbeida er ferdig.

Bilar kan parkerast på midlertidig parkering ved Midtskogvegen.

Vegen er planlagt opna att onsdag 12. juni.

Kontaktperson Prosjektavdelinga: Lene J. Norstrønen tlf. 926 18 934

Publisert 04.06.2019

Det vert stopp i vassforsyninga til Giljavegen og området Gamle Kuhnlevegen torsdag 6. juni frå kl. 09:00-17:00 (evt. til arbeida er ferdig).

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.
Tapp med kaldt vatn etterpå.

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Lene J. Nordstrønen tlf. 926 18 934

Publisert 31.05.2019

Grunna akutt arbeid, kan det bli driftsforstyrrelser med trykkvariasjoner og  misfarga vatn i deler av Søvikvegen og Søvikneset, fredag den 31.05 frå kl 15:00 til 16:00 eller til arbeidet er ferdig.