Publisert 18.04.2018
Stemmevegen

Grunna testing av ventilar, vil det kunne oppstå driftsforstyrring med korte brot i vassforsyninga i Stemmevegen og Kuventrævegen, torsdag19.april frå kl 22.00 til kl 24.00.

Publisert 17.04.2018
Kolabakkane

Grunna utbetring av lekkasje i Kolabakkane, vert vatnet stengt torsdag den 19.april, frå kl 08:00 og fram til arbeidet er ferdig.

I samband med jobben vil vegen bli stengd ved Kolabakkane nummer 3, frå torsdag den 19.april kl 08:00
Vi oppmodar publikum til å planlegge plassering av bilar ut i frå dette.

Publisert 26.03.2018
Ras Øvredalen mars 2018

Oppdatering kl. 10.20: Vegen er nå rydda slik at ein kan passera.

Melding kl. 09.20: Det har kome inn melding om eit lite ras i Øvredalen ved starten av vatnet. Vegen er difor stengt. Teknisk Vakt er på veg til staden for å kartlegge.

Publisert 28.02.2018
Svegane pumpe

Grunna skifting av trykkpumpe på Svegane, blir vatnet stengt i avmerka område, mandag den 05.mars, frå kl 09:00 og utover dagen til arbeidet er ferdig.

Publisert 22.02.2018

Grunna akutt hending på vassleidning i Midtskogvegen, vert vatnet stengt torsdag den 22. februar frå  kl 14:00 og fram til utbetring er ferdig.

Publisert 15.02.2018
Bruarøy og Sundøy

Grunna arbeid med  ny sjøleidning, kan det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med endra trykk og misfarge vatn i områda Bruarøy og Sundøy, fredag den 16. februar, frå kl 12:00 til kl 15:00.

Publisert 09.02.2018
Grønskaret II

Grunna arbeid med omkobling av vass leidning, vil vatnet bli stengt i avmerka område i Grønskaret, mandag den 12. februar frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 06.02.2018
Grønskaret

Grunna omkobling av ny vassleidning, vert vatnet stengt i  deler av Grønskaret og områda rundt, onsdag den 07.februar frå kl 09:00 til 15:00.

Publisert 05.02.2018
Hellebakkane

Grunna arbeid på leidning i Hellebakkane, vert vatnet stengt tirsdag den 06.februar, frå kl 10:00 til kl 14:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 25.01.2018

Etter nattens arbeid, har det oppstått problem med  trykkaukingspumpa på Svegane. Øvre del av Svegane er derfor nå utan vatn.

Mens vi jobber med å finne ei løysing på problemet, vil ein midlertidig vasstank bli plassert ut i området ved trykkaukar.