Publisert 22.02.2017
Skeiflaten og Dahlsvegen

Grunna arbeid, blir det sendt ut varsel om stengt vatn i avmerka område, torsdag den 23.02 frå kl 09:00 til kl 15:00 eller til arbeidet er ferdig. Misfarga vatn, klorlukt og eller klorsmak kan forekomme hos enkelte abonnenter når vatnet kjem attende.Om du opplever dette, tapp godt med kaldt vann.

 

Publisert 21.02.2017
Storestraumen 1

Grunna utbetring av lekkasje, må vi stenge vatnet i deler av Storestraumen-området, onsdag den 22. februar frå klokka 09 til 15, eller til arbeidet er ferdig. Vi har sendt eige varsel til abonnentar innanfor  det merka området. Råka husstander må ikkje bruke vaskemaskin og liknande i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt vatn.

Publisert 21.02.2017

Grunna etterarbeid i samband med vassbrotet, vil vatnet bli stengt i Hamnevegen den 21.02, frå kl 19:00 til 22.00. 

Publisert 19.02.2017

Kokevarselet er no oppheva for abonnentar i Hamnevegen etter vassbrotet søndag. Dei kan trygt drikke vatn frå springen.

Os kommune beklagar dei ulempar dette vassbrotet har medført.

Publisert 15.02.2017

Grunna veromslag er det nå glatte vegar i Os. Alt av tilgjengeleg mannskap er ute og strør.

Køyr forsiktig.

Publisert 27.01.2017
Telefon

Torsdag 26. januar var fasttelefonen til kommunen nede. Torsdag ettermiddag fekk Telenor fiksa linja. Du kan altså ringe oss som normalt igjen. Nummeret til kommunetorget er 56 57 50 00.

Elles kan du som vanleg sende epost til fellespostkassa vår postmottak@os-ho.kommune.no.

Publisert 13.01.2017

Våre lekkasjesøkarar har funne ein lekkasje i Austre Lurane. Denne skal vi fikse måndag 16. januar. Vi stenger vatnet frå klokka 09 til 15 (eller til arbeidet er ferdig). Bilar må flyttast.

Vi kjem til å grave i vegen ved husnummer 25/28. For å unngå inneparkerte bilar, oppmodar vi dei som bur lenger inne i vegen om eventuelt å flytte bilar før arbeidet tar til, seinast klokka 08 måndag.

Publisert 11.01.2017

Vi har oppdaga eit vassbrot ved Os ungdomsskule. Vi går i gang med å fikse leidningsbrotet så snart vi har folk og utstyr på plass. Arbeidet held fram til lekkasjen er tetta. Meir i saka.

Publisert 10.01.2017
Stølsvegen 1

Grunna arbeid på vannleidning må vi stenge vatnet i Stølsvegen, onsdag den 11.januar, frå kl 09:00 og fram til kl 12:00.

Publisert 09.01.2017

Frå tysdag 10. januar må vi dessverre stenge gangvegen mellom Meny og Os Amfi for ferdsel.