Publisert 20.10.2017
Nordmarkaledning test[1]

Grunna arbeid med kapasitetstesting, vil det kunne oppstå trykkvariasjoner på vassnettet i områda Nordmarka, Hjelle, Hegglandsdalen og Lyssand mandag den 23.oktober 2017, frå kl 09:00 til 15:00.  

Publisert 10.10.2017
Test Søvik

Grunna test på ledning i Søvikområdet, vil vatnet bli stengt i avmerka område, onsdag den 11.oktober, frå kl 13:00 til kl 14:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 10.10.2017
Røtingavegen

Grunna arbeid,vil vatnet bli stengt i avmerka område i Røtingavegen onsdag den 11. oktober frå kl 09:00 til kl 12:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 10.10.2017

Os kommune har gjort nokre endringar i  klordosering på Søvik vassverk for å få rett klormengde i høve til krav i drikkevasssforskriften.

 

Vi tar ukentlig prøver av vatnet, og vi har ingen indikasjoner på at vannet er helseskadelig. Vatnet er trygt å drikke.  

 

At nokon opplever klorsmak er likevel ikkje bra og vi jobber med å få doseringen optimal slik at ingen skal opplevet ubehag og klorsmak ved å drikke vatnet fra Søvik vannverk.

Publisert 05.10.2017
Stopp i vassforsyning Halhjem

 Grunna arbeid i vasskum i Naustvågen varsles det om stengt vatn i avmerka område på Halhjem, mandag den 09.oktober fra kl 10:00 til kl 14:00, eller til arbeida er ferdig.

 

 

 

Det varslas samtidig om redusert vasstrykk mandag den 09.oktober frå kl 10:00 til 14:00 eller til arbeidet er ferdig i  nærliggande område, som vist på kartet under.

Publisert 02.10.2017
Stengt veg og vatn

Grunna arbeid med påkobling av ny vassleidning i veg, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med misfarga vatn og/eller trykkendringar på vassnettet mandag 2. oktober frå kl. 22-06.

 

Driftsforstyrrelser vatn  gjeld områda Sørstrøno, Askvik, Hagavik, Nore Neset, Lepsøy og Søre Øyane. Ikkje bruk vaskemaskiner eller anna utstyr som treng vatn. Tapp med kaldt vatn til vatnet er klart.

 

Vegstenging gjeld Fv 160 Ulvenvegen v/ Irgenskrysset i same tidsperiode. Det vert skilta omkøyring.

 

Publisert 18.09.2017

Grunna arbeid på leidning  ved Skeisstøa 55, vert vatnet stengt i  deler av dette området, tirsdag den 19.september frå kl 09:00 til kl 11:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 18.09.2017

Grunna spyling, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med trykkendringar og /eller misfarga vatn i områda Moberg, Søre Neset, Halhjem og Storum. Arbeidet er planlagt frå mandag den 18.september til og med onsdag den 20. september, alle dagene frå kl 08:00 til kl 16:00.

 

Publisert 08.09.2017

Arbeid med omlegging av vannleidning i Kolskogheiane vil pågå mandag den 11. september 2017.Normal vannforsyning vil då bli stengt frå kl 07:30 og utover dagen til arbeidet er ferdig  for Kolskogheiane 8. Her vil det bli satt opp provisorisk vannforsyning.

 Lokalene til Os Roklubb og Os MC klubb vil og bli uten vatn. Alle dei råka er blitt varsla spesielt.

Publisert 01.09.2017

Grunna ein akutt hending der privat vassleidning har fått skade i samband med arbeid utført av ekstern entreprenør, kan enkelte abonnentar i område Skeisstøa/Nordstølen-område oppleva brunt vatn. Vassleidningen har nå blitt reparert.

I tilfelle brunt vatn, la vatne renne til det blir klart igjen.