Publisert 22.02.2018

Grunna akutt hending på vassleidning i Midtskogvegen, vert vatnet stengt torsdag den 22. februar frå  kl 14:00 og fram til utbetring er ferdig.

Publisert 15.02.2018
Bruarøy og Sundøy

Grunna arbeid med  ny sjøleidning, kan det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med endra trykk og misfarge vatn i områda Bruarøy og Sundøy, fredag den 16. februar, frå kl 12:00 til kl 15:00.

Publisert 09.02.2018
Grønskaret II

Grunna arbeid med omkobling av vass leidning, vil vatnet bli stengt i avmerka område i Grønskaret, mandag den 12. februar frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 06.02.2018
Grønskaret

Grunna omkobling av ny vassleidning, vert vatnet stengt i  deler av Grønskaret og områda rundt, onsdag den 07.februar frå kl 09:00 til 15:00.

Publisert 05.02.2018
Hellebakkane

Grunna arbeid på leidning i Hellebakkane, vert vatnet stengt tirsdag den 06.februar, frå kl 10:00 til kl 14:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 25.01.2018

Etter nattens arbeid, har det oppstått problem med  trykkaukingspumpa på Svegane. Øvre del av Svegane er derfor nå utan vatn.

Mens vi jobber med å finne ei løysing på problemet, vil ein midlertidig vasstank bli plassert ut i området ved trykkaukar.

 

Publisert 23.01.2018
Ulven og Svegane[2]

Grunna arbeid på ledningen, vil vatnet bli stengt i området Ulvenvegen, Svegane og Ulven Leir frå onsdag den 24.januar kl 21:00 fram til torsdag den 25.januar kl 05:00, eller til arbeidet er ferdig. Klorsmak på vatnet kan forekomme etterpå. Dersom du opplever dette, tapp med kaldt. 

Publisert 16.01.2018
Sthanshaugvegen

Grunna arbeid på leidningen, vert vatnet stengt i områda Sankthanshaugvegen, Midtskogvegen og Stegen, onsdag den 17.januar, frå kl 09:00 til 13:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 09.01.2018
Ulven og Svegane

I samband med arbeid i Ulvenvegen, vert vatnet stengt i Ulvenvegen. Svegane og Ulven Leir onsdag den 10.januar, frå kl 21:00 fram til torsdag den 11. januar kl 05:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 11.12.2017

Grunna arbeid på leidning i Grønskaret, kan vatnet bli stengt i  områda Hellebakkane og Grønskaret tirsdag den 12. desember, frå kl 09:00 til kl 14:00.

Oppdatert: Grunna komplikasjoner med arbeidet vil vatnet fortsatt vere stengt fram til kl 16:00, eller til arbeidet er ferdig.