Publisert 14.04.2019

Vi har eit akutt vassleidningsbrot i Sveo.  Grunna utbetring vil vatnet bli stengt i Sveo og muligens deler av Oshaugen  14.04 frå ca kl 18:00 og fram til arbeidet er ferdig. Når vatnet kjem tilbake, tapp med kaldt.

Oppdatert informasjon 15.04 kl 10:45 : Vassledningsbrotet vart ferdig utbedra i løpet av natten. Vasstilførsel skal no vere i normal drift igjen.  

Publisert 10.04.2019

Grunna arbeid, vert det brot i vassforsyninga i deler av Ferstadvegen og Reset, frå torsdag den 11.april kl 22:00 til fredag den 12.april kl 07:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 09.04.2019

Grunna vedlikehald av reduksjonsventil, kan det bli brot i vassforsyninga i  deler av Søvikvegen og Søvikneset,onsdag den 10.april, frå kl 12:00 til kl 13:00.

Publisert 08.04.2019

Grunna arbeid, vert Myrvollen stengt for biltrafikk i krysset ved Myrvollen nr. 8 i morgon tirsdag 9. april frå kl. 08:00-19:00.

Bebuarar må parkere bilane sine på utsida før vegen vert stengt.

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Siril Langhelle, tlf: 99 25 04 38 

Publisert 05.04.2019

Det blir stopp i vassforsyninga til deler av Nedre Varåsen/Idrettsvegen/Myrvollen måndag 8. april kl. 08:00-16:00 (evt. til arbeida er ferdig).

Os kommune ønsker samtidig å kartleggje vassforsyninga i området. Send SMS til tlf. 99 25 04 38 dersom du ikkje har vatn.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.

Kontaktperson på Prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38 

 

 

 

Publisert 05.04.2019

Det vert stopp i vassforsyninga til deler av Prestegardsskogen på måndag 8. april frå kl. 10-14, grunna ein test i forbindelse med kartlegging av vassforsyninga til dei ulike bygga.

Send SMS til Os kommune v/Siril Langhelle på tlf. 99 25 04 38, dersom du mistar vatnet, eller har  opplysningar om trasè for private stikkleidningar.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utatyr som treng vatn i denne perioden.

Kontaktperson på prosjektavdelinga, Siril Langhelle tlf. 99 25 04 38.

Publisert 05.04.2019

Det vert utført graving i adkomstvegen til Prestegardsskogen nr. 43-49 og nr. 51-67 frå fredag 5. april kl. 08:00. Arbeida held fram måndag 8. april.

Det vert passasje for bilar, men nok venting må påreknast.

Gravinga vert utført for å finne privat stikkleidning som forsyner bygga med vatn. Stikkleidninga må finnast for å kunne forsyne bygget med vatn ved seienar arbeid på hovudvassleidninga.

Ta gjerne kontakt dersom du veit noko om trasè for stkkleidningar.

Det må fjernast noko hekk ifbm. graving. Hekken vert sett tilbake etter at gravinga er ferdig utført.

Kontaktperson på Prosjektavdelinga er Siril Langhelle tlf. 99 25 04 38 

Publisert 01.04.2019

I samband med arbeid, vil vatnet bli stengt i deler av Holtbrekka og Kleivane, tirsdag den 2.april, frå kl 09:00 til kl 13:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 28.03.2019

I vår vil Os kommune starte arbeidet med å kartlegge mellom anna stoppekraner, kummar og private vass- og avløpsleidningar for å få dei registrerte i det digitale kartet vårt. 

Betre oversikt vil gi sikrare varsling ved arbeid på leidningsnettet, til dømes brot eller stopp i vassforsyninga, kokevarsel og liknande, og vere til hjelp både for deg som innbyggar og oss som jobbar med dette i kommunen.

I samband med kartleggingsarbeidet, må vi gå inn i private hagar og eigedomar. Vi håpar på forståing for dette. Dersom du har informasjon om det lokale leidningsnettet, må du gjerne ta kontakt med oss når vi skal kartlegge i ditt område.

Du vil få varsel på SMS før vi startar kartlegging i ditt område.