Publisert 11.12.2017

Grunna arbeid på leidning i Grønskaret, kan vatnet bli stengt i  områda Hellebakkane og Grønskaret tirsdag den 12. desember, frå kl 09:00 til kl 14:00.

Oppdatert: Grunna komplikasjoner med arbeidet vil vatnet fortsatt vere stengt fram til kl 16:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 07.12.2017

Ole Bulls veg vart stengd i kveld torsdag 21.30 pga ekstremværet "Aina".

Publisert 04.12.2017
Brudd Kolabakkane 1

Vi har eit akutt vassleidningsbrot  i Kolabakkane på Moberg. Vi jobber med å lokalisere bruddstaden, og vatnet vil derfor bli stengt i avmerka område i ei periode frå kl 11:30. Oppdatert: Brotet er mindre enn antatt, og dei råka vil bli varsla før utbetring.

Publisert 04.12.2017

Vi har eit  mogeleg vassbrot i Hamnevegen,  truleg i området ved nr 20. Det jobbes med lokalisering og utbetring.

Publisert 01.12.2017

Grunna arbeid på trykkøkingspumpe til Mobergslia,vert vatnet stengt på Mobergslia, mandag den 4.desember frå kl 08:00 til kl 13:00.

Publisert 01.12.2017
Skeisleira - vegstenging

Varsler om at deler av vegen gjennom Skeisleira blir stengt for gjennomkøyring frå måndag den 4.desember kl 08:00 til fredag 8.desember kl 15:00.

Stengt området er merka med gult i kartskisse under.

Publisert 01.12.2017

Grunna testing, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med misfarga vatn/trykkendringar i Mobergsområdet fredag den 8.desember, mellom kl 10:00 til kl 14:00.

Publisert 29.11.2017
Skeisleira 30 november

Grunna arbeid på leidningen i Skeisleira,vert vatnet stengt i avmerka område, fredag den 01.desember, frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig. 

Publisert 27.11.2017

Grunna arbeid med vassbrot i Skeisleiro, vert vatnet stengt i deler av Skeisstøa og Skeisleira, tirsdag den 28. november, frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 22.11.2017

Grunna testing, vil det kunne forekomme driftsforstyrrelser med trykkendringar og misfarga vatn i Sveo og Lyssandtræ området, torsdag den 23.november, frå kl 09:00 til kl 15:00.