Publisert 15.10.2019

 Grunna arbeid med ny vasskum, blir vatnet stengt i  deler av Brugata frå onsdag den 16.oktober kl 23:00, fram til torsdag den 17.oktober kl 06:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 03.10.2019

Grunna arbeid med flytting av reguleringsventil, vil vatnet bli stengt i deler av Søvikområdet, torsdag den 3.oktober, frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 26.09.2019

No skal grusplassane etter Circle K-stasjonen og den gamle brannstasjonen bli retta ut, få asfalt og oppmerkte parkeringsplassar. Arbeidet startar om kvelden søndag 29. september og varar til og med onsdag 2. oktober.
Medan du ventar på dei nye parkeringsplassane, kan du parkere gratis i inntil 8 timar ved Vognhallen, Oseana, langs Byvegen (nedanfor Os barneskule), ved Kløvertun og Landboden. Du kan òg parkere i inntil 24 timar ved Os næringspark i Holtbrekka.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd-Helge Henriksen i Prosjektavdelinga i Os kommune på telefon 905 77 430.

Publisert 06.09.2019

Måndag 09. september startar gravinga frå krysset i Kolabakkane og opp mot Midtskogvegen.

Kolabakkane vil difor vere stengt for biltrafikk frå kl. 08.00 måndag til kl. 19.00 torsdag kvar veke fram til arbeida er ferdig. Arbeida er planlagt å vere ferdig i desember.

I veke 37 og 38 er vegen stengt ved Kolabakkane 4, medan veke 39 vil vegen etter planen vere stengt ved Kolabakkane 2.

Vi oppmodar bebuarar til å nytta den midlertidige parkeringa medan vegen er stengt. Sonesperra langs Midtskogvegen er midlertidig oppheva, og det er òg mogleg å parkere på lagerplassen ovanfor busstoppet.

Gangvegen vil vere opna for gåande og syklande, men skal i tillegg nyttast som beredskapsveg for utrykkingskøyretøy. Det vil alltid vere mogleg å passere graveområdet til fots. Vi oppmodar likevel turgåarar og folk som ikkje har tilknyting til området om å finne alternative ruter.

Kontaktpersonerson på prosjektavdelinga er Lene Nordstrønen, tlf: 926 18 934

 

 

 

 

 

Publisert 06.09.2019

Grunna arbeid, vil det kunne bli driftsforstyrrelser med luft og misfarga vatn i Svegane området, mandag den 9. september, frå kl 09:00 til 15:00 eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 30.08.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i avmerka område i Kolskogen, mandag den 02.september, frå kl 09:00 til kl 12:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 28.08.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Midtskogvegen og Kolabakkane, torsdag den 29.august, frå kl 10:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 23.08.2019

Grunna utbetring av akutt vassbrot i Askviknesområdet, vil vatnet bli stengt frå fredag den 23.august kl 14:00 og fram til arbeidet med utbetringa er ferdig.

 

Publisert 23.08.2019

Onsdag 21. august sendte vi ut kokevarsel til abonnentar som får vatn frå høgdebassenget på Bjørnen (området er markert på kartutsnittet).
Årsaken var at rutinemessige vassprøver viste indikasjonar på forureining. To ny prøver, tatt med 24 timars mellomrom, viser at det ikkje er forureining i vatnet. Kokevarselet er difor oppheva.

Alle berørte har fått melding om at kokevarselet er oppheva.

 

Publisert 14.08.2019

 

Frå torsdag 15. august blir gata Øyro frå hjørnet Nordisk rom/Apoteket til Torggata einvegskøyrd for å betre trafikkavviklinga på Osøyro.

Dette betyr at du kan køyre inn til Osøyro frå Byvegen-sida, men ikkje tilbake same veg.
Sjå skiltplan (PDF, 179 kB)