Publisert 16.08.2017

Det har i dag onsdag 16. august vore arbeid på vassleidning i Halhjemsmarka/Kværnhusrenen. Grunna vanskelege arbeidstilhøve, tok arbeide lengre tid enn planlagt.

Vi vonar at vatnet vil kome tilbake ved 21-tida i kveld.

Av hygieniske årsaker må drikkevatnet i i det avstengde området i Kværnhusrenen kokast fram til ny melding blir sendt ut. Vi beklagar dei ulemper dette medførar.

Råka abonnentar har blitt varsla via telefon.

Publisert 14.08.2017
vasslekkasje halhjem

MELDING Klokka 16:55 14.08.17

Feilen er funnen, og det jobbes med å utbetre vasslekkasjen. Dersom alt går etter planen vil samtlege husstandar ha vatnet tilbake i løpet av ettermiddagen. Vassvogn er satt ut i krysset ved Kvernhusrenen nr.22. Her kan folk hente vatn dersom det er behov.

Når vatnet er tilbake kan det ha misfarging. Lat det renne kaldt vatn ein stund før det nyttast.
 

MELDING Klokka 13:52 14.08.17

Grunna meir omfattande lekkasjer i Halhjemsområdet ser vi oss nødt til å stenge vatnet i eit større område.
Adressene det gjeld er Auredalen, Mardalsrenen, Halhjemsmarka, Kvernhusrenen og Bjørnevegen.

Vatnet er stengt frå innkjøringa til Auredalen og utover. Store mannskap er ute og jobber for å reparere lekkasjen slik at vatnet snart kjem tilbake.
 

MELDING Klokka 11:05 14.08.17

Grunna akutt vasslekkasje i Halhjemsområdet (adresser i Halhjemsmarka og Kvernhusrenen), vil vatnet bli stengt no og fram til reparasjon er uført.

Tidsaspektet er vanskeleg å berekne fordi vi ikkje veit årsaka til lekkasjen. Oppdatert informasjon kjem fortløpande.

Det kan ta nokre timar før vatnet er tilbake. Dersom det er partiklar eller misfarging på vatnet etter reparasjon, tapp med kaldt vatn.

Publisert 28.06.2017

Grunna testing av ventilar,kan det forekomme driftsforstyrrelser,med brunt vatn i perioder frå Moberg, utover Søre Neset og Halhjemsområdet.

Publisert 26.06.2017

Os kommune skal i sommer fortsette med kartlegging  av private stoppekraner og leidninger. Oppstart blir i veke 26, i områda Halhjem og Søre Neset.

Publisert 23.06.2017
Søvik vba[1][1]

Grunna testing vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med korte brot i vassforsyninga i områda Søvik og Lysekloster, mandag den 26.juni, frå kl 10:00 til ca kl 11:00.

Publisert 08.06.2017

Oppdatert informasjon: Anlegget er nå i gang igjen.

Grunna akutt  problem på Søvik Vassbehandlingsanlegg i dag kl  09:30, vil abonnentar i Søvikområdet no vere utan vatn.

Vi jobbar  med å få løst problemet

 

Publisert 05.05.2017
Gåssandvegen 03

Vegen kan verta stengd i periodar onsdag 03.05 til og med måndag 08.05 kl 08-17.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Publisert 02.05.2017

Grunna arbeid i samband med ny E-39, vil vatnet over Svegane bli stengt frå onsdag den 3. mai kl 22:00 og fram til torsdag den 4.mai kl 07:00.

Publisert 02.05.2017
Driftsforstyrrelser

Grunna arbeid i samband med ny E-39,vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med misfarga vatn og eller trykkendringar innanfor avmerka område, frå onsdag den 3. mai kl 21:00 og fram til torsdag den 4. mai ca kl 12:00

Hovland Panorama og eventuelt andre høgareliggande områder kan oppleva å miste trykket heilt, slik at dei blir utan vasstilførsel frå 3.mai kl 21:00 og fram til 4.mai kl 07:00.

 

Publisert 05.04.2017
Tøsdal

Grunna arbeid, blir vatnet stengt i deler av Tøsdalsvegen torsdag den 06.april 2017, frå kl 09:00 til 13:00.