Publisert 21.10.2018
Grunna varsel om mykje nedbør vert Søvikåsen (Ole Bullsveg) stengd for trafikk frå klokken 11.00 søndag 21.10.
 
Situasjonen vurderast fortløpande, og tidspunkt for åpning blir kunngjort seinare
Publisert 19.10.2018

Vassleidningsbrotet  i Hamnevegen er utbedra. Drikkevatn må framleis kokast. SMS er sendt til dei adressene dette gjeld.

Dersom spørsmål ta kontakt med Teknisk Vakt: 98 23 44 40

Publisert 19.10.2018

Vi har eit akutt vassbrot  og brotstaden er lokalisert i Hamnevegen. Utbetring er startet.

Om vatnet er misfarga når det kjem tilbake, tapp med kaldt.

Publisert 18.10.2018

Oppdatert kl 19:11,

Arbeid er nå ferdigstilt, tapp med kaldt vatn til vannet blir klart. Vaskemaskin og lignende kan nå brukes som vanlig.

 

Grunna utspyling  etter arbeid på vassledning i Hamnevegen .Kan det kunne oppstå drifts forstyrrelser i form av brunt vann og tap av trykk på forbruks vannet. Tapp med kaldt vann til det er klart. Arbeid er forventa ferdig ut over kvelden.18.10.2018

Publisert 02.10.2018
Bilde Anleggsområde VA Osdalen del 2

Os kommune v/Prosjektavdelinga inviterar til informasjonsmøte om oppstart av arbeid med fornying av vass- og avløpsanlegg i Osdalen/Byvegen: Måndag 8. oktober kl. 17:00 i Kommunestyresalen på Rådhuset, inngang "D".

Vel møtt!

Spørsmål kan rettast: Prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38, sirl@os-ho.kommune.no

 

Publisert 25.09.2018

26.september om lag kl 14:00 ble vegen over Søvikåsen opna igjen.

Publisert 21.09.2018
Spyling solstrand

Grunna spyling på kommunale vassleidningar, kan det forekomme driftsforstyrrelser, med trykkvariasjoner og misfarga vatn i områda Solstrand, Midtbøvegen,Haugsneset og Stølsvegen.Arbeidet vil pågå frå søndag den 23.september kl 23:00  fram til 24.september kl 06:00.

 

Publisert 18.09.2018
gjelevika[2]

Grunna arbeid på leidning i Gjelevika, vil vatnet bli stengt onsdag den 19.september, frå kl 08:00 til 11:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 14.09.2018
VA-anlegg HAMNEVEGEN

 

 

 

Os kommune inviterar til informasjonsmøte om oppstart av arbeid med fornying av vass- og avløpsanlegg i Hamnevegen: måndag 24. september kl. 17-18 i Kommunestyresalen på Rådhuset, inngang D.

Vel møtt!

Spørsmål rettast: Prosjektavdelinga v/Anita Karlsen anik@os-ho.kommune.no, tlf: 900 10 774

Publisert 14.09.2018

Vegen blir stengt etter Øvredalsvegen nr. 50 frå måndag 17.09 til onsdag 19.09. Vegen vil desse dagane vera stengt for køyretøy mellom kl. 07:30 – 17:00

Følg skilting på staden for informasjon.