Publisert 28.06.2017

Grunna testing av ventilar,kan det forekomme driftsforstyrrelser,med brunt vatn i perioder frå Moberg, utover Søre Neset og Halhjemsområdet.

Publisert 26.06.2017

Os kommune skal i sommer fortsette med kartlegging  av private stoppekraner og leidninger. Oppstart blir i veke 26, i områda Halhjem og Søre Neset.

Publisert 23.06.2017
Søvik vba[1][1]

Grunna testing vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med korte brot i vassforsyninga i områda Søvik og Lysekloster, mandag den 26.juni, frå kl 10:00 til ca kl 11:00.

Publisert 08.06.2017

Oppdatert informasjon: Anlegget er nå i gang igjen.

Grunna akutt  problem på Søvik Vassbehandlingsanlegg i dag kl  09:30, vil abonnentar i Søvikområdet no vere utan vatn.

Vi jobbar  med å få løst problemet

 

Publisert 05.05.2017
Gåssandvegen 03

Vegen kan verta stengd i periodar onsdag 03.05 til og med måndag 08.05 kl 08-17.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Publisert 02.05.2017

Grunna arbeid i samband med ny E-39, vil vatnet over Svegane bli stengt frå onsdag den 3. mai kl 22:00 og fram til torsdag den 4.mai kl 07:00.

Publisert 02.05.2017
Driftsforstyrrelser

Grunna arbeid i samband med ny E-39,vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med misfarga vatn og eller trykkendringar innanfor avmerka område, frå onsdag den 3. mai kl 21:00 og fram til torsdag den 4. mai ca kl 12:00

Hovland Panorama og eventuelt andre høgareliggande områder kan oppleva å miste trykket heilt, slik at dei blir utan vasstilførsel frå 3.mai kl 21:00 og fram til 4.mai kl 07:00.

 

Publisert 05.04.2017
Tøsdal

Grunna arbeid, blir vatnet stengt i deler av Tøsdalsvegen torsdag den 06.april 2017, frå kl 09:00 til 13:00.

 

 

Publisert 22.03.2017

Grunna uforutsett hending i samband med arbeid på ledningen i Øvre Varåsen så vert vatnet stengd i dag onsdag 22. mars fra kl 10.30. Arbeidet tek omlag ein times tid. Dersom vatnet har partikler eller farge etterpå så tapp med kaldt vatn.

Publisert 09.03.2017

Os kommune planlegg mindre utbetring i vassforsyningsnettet. Dette vil gi endra vasstrykk i Stølsvegen-området. Ønskjer i den anledning først å kartlegge kven som har trykkreduksjonsventil installert på sitt vassinntak i dette område.