Hardheit på vatn i Os kommune

Vannkran.jpg - Klikk for stort bilete I samband med installasjon av nye vaske- og oppvaskmaskinar blir ein tilrådd å kontakta kommunen for å få verdiar for hardheit.

 

Hardheita til vatnet er i hovudsak eit mål på innhald av kalsium. Os kommune har to vassbehandlingsanlegg. Os VBA og Søvik VBA.

Kor du får vatnet ditt frå kan du sjå på kartet til venstre.VBA.png - Klikk for stort bilete

 

Råvatnet for begge anlegga kjem frå kvar sitt overflatevatn.

Siste målingar av kalsiuminnhaldet i vatnet frå Os VBA er frå 2015, og det viste mellom 1 og 2 mg/l. Frå  Søvik vart det målt verdiar på om lag 4 mg/l.

I følge tabellen under, (fra wikipedia) vil dette seia at vi har meget bløtt vatn.

tabell hardhet.png - Klikk for stort bilete

 

I motsetnad til vatnet vårt i Os, legg hardt vatn igjen eit kalkbelegg i glas, kaffitraktarar, på vasken og liknande. Dette kjenner mange igjen frå andre land i Europa.