Os industrihamn

Reglar og satsar for anløpsavgift er fastsett i forskrift om anløpsavgift for Bergen og omland havnevesen. Sjå når det er ledig kaiplass i industrihamna.

Plakat Os hamn - Klikk for stort bilete Klikk på biletet for større kart.

 

 

 

 

Anløpsavgift 

Reglar og satsar for anløpsavgift er fastsett i forskrift om anløpsavgift for Bergen og omland havnevesen.

Kaivederlag 2017

Fartøy som nyttar kommunens kaier, betaler kaiavgift etter følgjande satsar per påbegynt døgn, basert på fartøyet sin bruttotonnasje (BT):

For dei første 30 000 BT  kr 0,50
Alt over 30 000 BT kr 0,72
Minsteavgift kr 250,-

Bruttotonnasjen (BT) reknast etter konvensjonen om fartøymåling av 1969 i samsvar med retningsliner gitt av Fiskeridepartementet.

Varevederlag 2017

For alle varer som er kome frå, eller vert sende, innanriks over Os kommune si kai, skal det betalast vareavgift per tonn som følgjer:

A: Massegods (asfalt, grus, pukk, singel, sand, sement, salt, slagg, m.m. kr 9,-
B: Andre varer kr 14,-
Minsteavgift kr 410,-
Vassgebyr per kubikkmeter kr 23,-
Minstegebyr vatn kr 360,-

 

Takstar for levering av straum ved Os industrihamn 2017

Straumlevering til skip m.v. vert rekna per påbegynt døgn. Straum må bestillast på førehand, måndag-fredag kl. 8-15.

230 volt opp til 32 ampere kr 145/påbegynt døgn
400 volt opp til 32 ampere kr 255/påbegynt døgn

Kontakt

Gitle  Smaadal
Gitle Smaadal
Ansvarleg Os hamn
Telefon: 56 57 53 50
Mobil: 901 77 448