Publisert 14.08.2019

 

Frå torsdag 15. august blir gata Øyro frå hjørnet Nordisk rom/Apoteket til Torggata einvegskøyrd for å betre trafikkavviklinga på Osøyro.

Dette betyr at du kan køyre inn til Osøyro frå Byvegen-sida, men ikkje tilbake same veg.
Sjå skiltplan (PDF, 179 kB)

Publisert 18.07.2019

Vi har i dag 18.07 fått eit akutt vassbrot i Brothaugen, ved nr 10. Utbetring med graving i vegen starter kl 08:30. Det blir satt ut gul vasstank ved hus nr 11.

Publisert 11.07.2019

Torsdag den 11.07 klokka 20:30 fekk vi eit akutt vassbrudd i området St.hanshaugen, Stegen ,Midtskogvegen. Mange husstander er utan vatn. Arbeid med lokalisering er startet.

Oppdatert kl 08:00: Bruddet er  omtrent lokalisert og utbetring pågår. Vi  har etablert ei vasspost kor du kan hente ut vatn i krysset mellom Øyrsmoget-Midtskogvegen og Stegen. Vasspost er også etablert ved innkjøring til  Kolabakkane. 

Oppdatering kl 14:30: Grøften er åpen, men vi har ikkje funnet sjølve skaden endå. Vann og veg blir dessverre fortsatt stengt utover ettermiddagen.

 

Publisert 10.07.2019

Grunna arbeid, vil vatnet bli stengt i deler av Kuventræ området, torsdag den 11.juli frå kl 12:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 04.07.2019

Grunna utbetring av lekkasje i Midtbøvegen, vil det bli stengt vatn i områda Midtbøvegen, Bøvegen og Hatvikvegen, fredag den 05.juli frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig. Oppdatering kl 17:30: Uforutsette ting har gjort at arbeidet har tatt lenger tid enn antatt. Vatnet er venta å vere tilbake mellom kl 19:00 og 20:00.

 

Publisert 01.07.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Søvik og Grønskaret, onsdag den 03.juli, frå kl 09:00 til kl 13:00.

Publisert 01.07.2019

Grunna utbetring av lekkasje, vil det bli stengt vatn i avmerka område i Midtskogvegen og Kolabakkane, tirsdag den 02.juli, frå kl 10:00 til kl 17:00 , eller til arbeidet er ferdig. I samband med arbeidet vil vegen bli stengt for gjennomkjøring utenfor Midtskogvegen nummer 21, frå kl 08:00 samme dag. Grønn strek på bildet viser om lag kor vegen blir stengt..

Publisert 26.06.2019

Grunna utbetring av akutt vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Sollia i dag, onsdag den 26.06.2019 frå kl 14:00 og fram til arbeidet er ferdig.

Publisert 19.06.2019

Grunna testing kan det bli driftsforstyrrelser med trykkvariasjoner og misfarga vatn i områda  Bergstø, Søfteland  og Røykenes, torsdag den 20.juni frå kl 22:00 til kl 23:00.

Publisert 19.06.2019

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i avmerka område i Lepsøyvegen, torsdag den 20.juni, frå kl 09:00 til kl 15:00.