Publisert 18.09.2018
gjelevika[2]

Grunna arbeid på leidning i Gjelevika, vil vatnet bli stengt onsdag den 19.september, frå kl 08:00 til 11:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 14.09.2018
VA-anlegg HAMNEVEGEN

 

 

 

Os kommune inviterar til informasjonsmøte om oppstart av arbeid med fornying av vass- og avløpsanlegg i Hamnevegen: måndag 24. september kl. 17-18 i Kommunestyresalen på Rådhuset, inngang D.

Vel møtt!

Spørsmål rettast: Prosjektavdelinga v/Anita Karlsen anik@os-ho.kommune.no, tlf: 900 10 774

Publisert 14.09.2018

Vegen blir stengt etter Øvredalsvegen nr. 50 frå måndag 17.09 til onsdag 19.09. Vegen vil desse dagane vera stengt for køyretøy mellom kl. 07:30 – 17:00

Følg skilting på staden for informasjon.

Publisert 08.09.2018
Det er vassleidningsbrot i Vesterlio. Vi jobber så fort som vi kan, slik at vi kan gi vatnet tilbake. Ikke bruk vaskemaskin eller lignande. Når vatne er tilbake tapp med kaldt vatn til det er klart. Ta kontakt med Teknisk vakt tlf nr 98 23 44 40. Dersom spørsmål.Vi beklager dei ulempar dette har medført for våre abonnentar.Venleg helsing Os kommune, www.oskommune.no

 

Publisert 05.09.2018
Eidsvegen 6

Grunna støping av kant blir Eidsvegen stengd for gjennomkøyring mellom nr. 60 og nr. 70, torsdag 06.09 frå kl. 08.30-13:00.

Mjuke trafikantar kan passere.

Publisert 05.09.2018
Anleggsområde Hagaviksbakken

Prosjektavdelinga skal i gang med rehabilitering av avløpsnettet i Hagaviksbakken og Strønevegen. Oppstart i løpet av september 2018, arbeidet vil truleg vare til våren 2019.

 

 

Publisert 05.09.2018
Kapasitetsest Vågshaugen

Grunna testing, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med trykkendringar og misfarga vatn i områda Kuvågen,Bjørkhovda og Vågshaugen Fredag den 07. september frå kl 09:00 til 15:00.

Publisert 31.08.2018

Grunna arbeid med støypekant vert Øvredalsvegen stengt i periodar måndag 3. september til og med onsdag 5 september klokka 07-17.

Publisert 29.08.2018
spyling-softeland[1]

Grunna gjenståande arbeid med spyling av dei kommunale vassleidningane, vil det kunne oppstå  driftsforstyrrelser, med trykkvariasjoner og misfarga vatn innanfor avmerka område. Spylinga vil bli utførd frå torsdag den 13.september kl 22:00 og fram til 14.september  kl 06:00

Publisert 23.08.2018

Ole Bulls veg er open for trafikk igjen frå 23 august klokken 08:00.