Publisert 12.11.2018
Lyngvegen og Stølsvegen

Grunna arbeid, vert vatnet stengt i Lyngvegen og deler av Stølsvegen tirsdag den 13.novemberfrå kl 09:00 til kl 15:00, og onsdag den 14.november frå kl 09:00 til 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

 

Publisert 01.11.2018
Lekven Lekkasjesøk

Grunna arbeid, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med korte brot i vassforsyninga i områda Lekven, Særvoll og Haugland frå torsdag den 01.november kl 23:00 og fram til 02.november kl 07:00.

 

Publisert 25.10.2018
Vegstengning Bjørnavegen

Vegen blir stengd for gjennomkøyring mellom kl. 08.00 - 15.00. Gåande kan passere etter avtale med vakt på staden. 

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidsstaden. Ved dårleg vér eller andre uventa vanskar, kan arbeidet bli forlenga. 

Publisert 21.10.2018
Søvikåsen er åpna for trafikk fra klokken 08.30.
Publisert 19.10.2018

Vassleidningsbrotet  i Hamnevegen er utbedra. Drikkevatn må framleis kokast. SMS er sendt til dei adressene dette gjeld.

Dersom spørsmål ta kontakt med Teknisk Vakt: 98 23 44 40

Publisert 19.10.2018

Vi har eit akutt vassbrot  og brotstaden er lokalisert i Hamnevegen. Utbetring er startet.

Om vatnet er misfarga når det kjem tilbake, tapp med kaldt.

Publisert 18.10.2018

Oppdatert kl 19:11,

Arbeid er nå ferdigstilt, tapp med kaldt vatn til vannet blir klart. Vaskemaskin og lignende kan nå brukes som vanlig.

 

Grunna utspyling  etter arbeid på vassledning i Hamnevegen .Kan det kunne oppstå drifts forstyrrelser i form av brunt vann og tap av trykk på forbruks vannet. Tapp med kaldt vann til det er klart. Arbeid er forventa ferdig ut over kvelden.18.10.2018

Publisert 02.10.2018
Bilde Anleggsområde VA Osdalen del 2

Os kommune v/Prosjektavdelinga inviterar til informasjonsmøte om oppstart av arbeid med fornying av vass- og avløpsanlegg i Osdalen/Byvegen: Måndag 8. oktober kl. 17:00 i Kommunestyresalen på Rådhuset, inngang "D".

Vel møtt!

Spørsmål kan rettast: Prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38, sirl@os-ho.kommune.no

 

Publisert 25.09.2018

26.september om lag kl 14:00 ble vegen over Søvikåsen opna igjen.