Brøyting og strøing

Os kommune strør/saltar på prioriterte strekningar. Vi brøyter alle kommunale vegar og nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Har du tips om glatte strekningar? Send ein e-post til Teknisk vakt

Strøing og salting

Om natta og i helger blir prioriterte vegar strødd.
Resten av dei kommunale vegane, sidevegar og gangvegar/fortau strør vi på dagtid etter behov, og der vi kjem til med utstyr. 

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.
Desse vegane har høgast prioritet og blir strødd om natta og i helger. (PDF, 172 kB)

Gratis strøsand til eldre i Os kommune

Brøyting

Sjå kva for vegar vi brøyter i dette kartet
Parkeringsområde og andre plassar er markerte med blå punkt.

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442