Vinterdrift: Brøyting og strøing

Os kommune strør/saltar på prioriterte strekningar. Vi brøyter alle kommunale vegar og nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Strøing og salting

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.
Desse vegane har høgast prioritet og blir strødd om natta og i helger. (PDF, 586 kB)

Resten av dei kommunale vegane strør vi etter behov på dagtid.

Gratis strøsand til eldre i Os kommune

Brøyting

Sjå kva for vegar vi brøyter i dette kartet
Parkeringsområde og andre plassar er markerte med blå punkt.

Kontakt

Agnete Haugland
Agnete Haugland
leiar
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442