Vinterdrift: Brøyting og strøing

Os kommune brøyter alle kommunale vegar og nokre private vegar etter særskilte vedtak. I tillegg strør vi på ein del prioriterte strekningar.

Brøyting

Sjå kva for vegar vi brøyter i dette kartet
Parkeringsområde og andre plassar er markerte med blå punkt.

Strøing

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.

Gratis strøsand til eldre i Os kommune

Kontakt

Agnete Haugland
Agnete Haugland
Leiar for samferdsel
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442