Driftsmeldingar for veg
Publisert 05.04.2019

Grunna arbeid, vil Bergstøvegen bli stengt for gjennomkjøring like før avkjøring til hus nr 3, mandag den 08.april frå kl 09:00 til kl 15:00. Vi ber om at plassering av biler gjøres med tanke på dette.

Publisert 08.01.2019

Grunna trerydding må vegen stengast for gjennomkøyring mellom klokken 09:00 og 11:00.

Ved dårleg vær og andre vanskar kan arbeidet verte utsatt/forsinka.

Køyr om Lyseklostervegen.

Publisert 12.10.2018

Oppdatert 14.10.2018 kl 12:25

Vegen er nå åpen for ferdsel. kl 12:00

 

Dato/klokkeslett: Fredag 12 Oktober fra kl 21:00 inntil vidare informasjon.

Område: Ole Bulls veg 

Årsak: Mye nedbør, fare for ras.

Omkøyring via Åsen.

Publisert 08.10.2018

Vegen er kontrollert og åpna for trafikk onsdag 10.10 kl. 09:15

Publisert 08.10.2018

Grunna arbeid med ny avkjøring frå Hegglandsdalsvegen, vil vegen til Lyssand nr 10,14,16,22,24,26 og 30 bli stengt, frå torsdag den 11.oktober kl 09:00 fram til kl 15:00, eller til arbeida er ferdig. Planlegg plassering av biler. Ny gangveg langs Hegglandsdalsvegen kan brukast til parkering.

Publisert 29.06.2018

Vegen vert stengd torsdag 5 juli  frå 12:00 til fredag 6 juli klokken 15:00.

Køyr om Lyseklostervegen.

Følg skilting på staden for informasjon.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Ved dårleg vær eller andre uventa vanskar, kan arbeidet verta forlenga

 

 

Publisert 28.06.2018

Vegen vert stengd torsdag 5 juli frå 07:00 til klokken 15:00.

Vegen vert stengt ved nr. 7.

Køyr ut bilar dagen før. Ikkje parker i eller ved vegen.

Følg skilting på staden for informasjon.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Ved dårleg vær eller andre uventa vanskar, kan arbeidet verta forlenga.

Publisert 28.06.2018

Vegen vert stengd onsdag 4 juli frå 07:00 til klokken 15:00.Vegen vert stengt ved nr. 10.

Køyr ut bilar dagen før. Ikkje parker i eller ved vegen.

Følg skilting på staden for informasjon .Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Ved dårleg vær eller andre uventa vanskar kan arbeidet vera forlenga.

 
 
 
Publisert 26.06.2018

Grunna asfaltering i Skeismyra vert vegen stengt frå kl 07.00- 16.00 onsdag 27 juni.

Publisert 03.05.2018

Os kommune startar opp arbeidet med å legge ny vassleidning og første del av gang- og sykkelveg i Hegglandsdalsvegen ettermiddag/kveld måndag 7. mai. Sjå kart.

For å sikre arbeidsområdet og trafikantane, vil vi sette opp sikring langs vegkanten. Dette vil medføre arbeid i vegbanen medan sikringa pågår.