Søke om avkøyrsel eller dispensasjon

Søk om avkøyrsel

Les denne rettleiaren før du søker.

Søk om avkøyrsel frå kommunal veg, fylkeskommunal veg og riksveg (logg inn med MinID hos Statens vegvesen).

NB! Os kommune er testkommune i eit pilotprosjekt som skal gjere det enklare å søke om avkøyrsel, i samarbeid med Statens vegvesen og KS. Gi oss gjerne tilbakemelding om korleis du opplever søknadsprosessen og om eventuelle feil.

Søk om dispensasjon

oskommune.no/skjemasenter finn du søknad om Kommunal veg - søknad om dispensasjon frå byggegrense

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442