Søknad om avkøyrsle

Skjema for søknad om avkøyrsle og dispensajon frå byggjegrensa til...