Søke om avkøyrsel eller dispensasjon

Søk om avkøyrsel

Søk om avkøyrsel frå kommunal veg, fylkeskommunal veg og riksveg (logg inn med MinID hos Statens vegvesen).

NB! Os kommune er testkommune i eit pilotprosjekt som skal gjere det enklare å søke om avkøyrsel, i samarbeid med Statens vegvesen og KS. Gi oss gjerne tilbakemelding om korleis du opplever søknadsprosessen og om eventuelle feil.

Søk om dispensasjon

oskommune.no/skjemasenter finn du søknad om Kommunal veg - søknad om dispensasjon frå byggegrense

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442