Meld frå om mørke veglys

I Os kommune har BKK ansvar for drift og vedlikehald av veglys langs kommunale og fylkeskommunale vegar, samt dei fleste riksvegane.

Meld frå om mørke veglys til BKK på dette kartet 

Enkelte delar av riksvegane er markerte med "Ikkje driftsavtale BKK". For å melde feil på desse, ring Statens vegvesen si vegmeldingsteneste på telefon 175 eller send e-post til firmapost-vest@vegvesen.no

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442